ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ENGLISHPLUS

Νέο τμήμα Αγγλικών Ενηλίκων!

Αγγλικά για ενήλικες

Αρχαρίων - Lower - Proficiency

Ευρωπαϊκές γλώσσες

Γαλλικά - Ιταλικά - Ισπανικά

Πιστοποιητικά

Συνεργάτες στην πιστοποίηση γνώσεων ξένων γλωσσών
Gatehouse
Το Gatehouse Awards αποτελεί έναν από τους κορυφαίους Βρετανικούς φορείς απονομής πιστοποιητικών, διαπιστευμένο από το OFQUAL (the Office of Qualifications and Examinations Regulation, England) και από άλλους οργανισμούς παγκοσμίως. Με δραστηριότητα σε αρκετές χώρες του κόσμου (όπως στη Μάλτα, Ιταλία, Ρουμανία κα.) το Gatehouse Awards συγκαταλέγεται ανάμεσα στους γνωστότερους φορείς απονομής πιστοποιητικών. Το Gatehouse Awards είναι ο φορέας απονομής του TIE – Test of Interactive English.
 
Επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Gatehouse Awards: http://www.gatehouseawards.org/

“ENGLISHPLUS” Κ.Α ΕΟΠΠΕΠ 2308614
Αδειοδοτημένο κέντρο Ξένων Γλωσσών DIDAKTIKA

Κατασκευή Ιστοσελίδων ORANGE404 Καλαμάτα
A Next Generation Digital Agency
Κατασκευή Ιστοσελίδων