ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ENGLISHPLUS

TIE – Συνοπτική Περιγραφή

Ο υποψήφιος που επιθυμεί να συμμετάσχει στις εξετάσεις TIE πρέπει να κάνει την ακόλουθη προετοιμασία.

  1. να διεξάγει μια έρευνα (investigation)
  2. να διαβάσει ένα βιβλίο της επιλογής του στα αγγλικά
  3. να διαβάσει μία πραγματική είδηση (news story) από δύο διαφορετικές πηγές

Στην προφορική εξέταση, όλοι οι υποψήφιοι θα παρουσιάσουν και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με την έρευνά τους (investigation). Στη συνέχεια κάποιοι θα παρουσιάσουν και θα σχολιάσουν την είδηση τους (News Story)και κάποιοι το βιβλίο που διάβασαν (book reader)

Στη γραπτή εξέταση, κάποιοι από τους υποψήφιους θα κληθούν να γράψουν κείμενο για το βιβλίο που διάβασαν ενώ κάποιοι άλλοι για την είδηση τους:

Πιο συγκεκριμένα, οι υποψήφιοι οι οποίοι θα εξεταστούν στο βιβλίο τους κατά την προφορική εξέταση, θα τους ζητηθεί να γράψουν για την είδηση που διάβασαν στη γραπτή εξέταση και αντιστρόφως.

*Σημαντική Σημείωση

Ο υποψήφιος δεν μπορεί να επιλέξει σε ποιο task (Book or News Story) θα εξεταστεί στο κάθε μέρος της εξέτασης. Ο εξεταστής είναι αυτός που ανακοινώνει στον κάθε υποψήφιο κατά τη διάρκεια της προφορικής εξέτασης ποιο από τα δύο tasks θα παρουσιάσει.