ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ENGLISHPLUS

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Εγγραφή - Βιβλία - εξετάσεις

Α) Δικαιολογητικά εγγραφής:

  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Αίτηση (την φτιάχνετε κατά την εγγραφή)
  • Να γνωρίζετε τo ΑΦΜ σας
  • Αποδεικτικά στοιχεία γνώσης της γλώσσας που κάνετε εγγραφή (αν κάνετε εγγραφή για το επίπεδο C2).

Β) Προεγγραφή

  • Ο/Η ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για τον κύκλο μαθημάτων Ξένης γλώσσας που επιθυμεί να παρακολουθήσει από τον εκπαιδευτικό σύμβουλο. 
  • Εφόσον οι ημέρες και οι ώρες σας εξυπηρετούν μπορείτε με τα παραπάνω δικαιολογητικά εγγραφής και την προκαταβολή εγγραφής να κρατήσετε θέση στο τμήμα.

Γ) Βιβλία - Εξετάσεις - Εξέταστρα

  • Με την εγγραφή σας δεν έχετε να παρά να ακολουθήσετε το πρόγραμμα σπουδών της σχολής μας. 
  • Τα βιβλία, η δήλωση εξετάσεων καθώς και η πληρωμή εξετάσεων γίνονται όλα από την γραμματεία της σχολής μας.

“ENGLISHPLUS” Κ.Α ΕΟΠΠΕΠ 2308614
Αδειοδοτημένο κέντρο Ξένων Γλωσσών DIDAKTIKA

Κατασκευή Ιστοσελίδων ORANGE404 Καλαμάτα
A Next Generation Digital Agency
Κατασκευή Ιστοσελίδων