ΑΓΓΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑ | ENGLISHPLUS

Η πιο σύγχρονη & φιλική εξέταση Αγγλικών 4 γλωσσικών δεξιοτήτων (Speaking, Listening, Reading, Writing) με μόνο 2 εκθέσεις και προφορικά.

Αναγνωρισμένο διεθνώς από το OFQUAL και από το ΑΣΕΠ στην Ελλάδα

Με τη σφραγίδα του Gatehouse Awards®, κορυφαίου Βρετανικού φορέα απονομής πιστοποιητικών

Αναγνώριση ΑΣΕΠ

Το πιστοποιητικό του TIE (Test of Interactive English) σύμφωνα με την απόφαση με αρ. πρωτ. 42069/4.2.2009 της συνεδρίασης της 30/18-12-2008, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ισχύοντος στο δημόσιο τομέα Π.Δ. 146/2007 για την απόδειξη της άριστης, πολύ καλής, καλής και μέτριας γνώσης της Αγγλικής γλώσσας”.

 

“ENGLISHPLUS” Κ.Α ΕΟΠΠΕΠ 2308614
Αδειοδοτημένο κέντρο Ξένων Γλωσσών DIDAKTIKA

Κατασκευή Ιστοσελίδων ORANGE404 Καλαμάτα
A Next Generation Digital Agency
Κατασκευή Ιστοσελίδων